Kerja Atas Permintaan

Secara umumnya, kerja atas permintaan ialah kerja kesetiausahaan yang diminta oleh pihak pelanggan dari masa ke semasa. Kami menyediakan pelbagai pilihan kerja atas permintaan yang boleh anda lihat pada senarai di bawah sebagaimana berikut :

Perlantikan pengarah baru
Perletakan jawatan pengarah
Perlantikan setiausaha syarikat baru
Perletakan jawatan setiausaha syarikat
Kenaikan modal berbayar
Kenaikan modal dibenarkan
Pertukaran alamat berdaftar
Pertukaran maklumat passport
Resolusi ALP
Resolusi syarikat

Serta banyak lagi…..

Setiap kerja atas permintaan mempunyai harga dan tempoh proses yang berbeza diantara satu dengan yang lain. Hubungi kami sekarang untuk mengetahui lanjut tentang kerja atas permintaan ini !