Menguruskan syarikat tanpa sebarang implikasi perundangan adalah impian semua usahawan. Sebagai syarikat setiausaha, kami amat memahami hakikat tersebut. Tidak henti setakat itu, kami juga menyediakan khidmat setempat untuk anda mendapatkan khidmat syarikat setiausaha, akauntant dan juruaudit. Bukankah tugas anda kini lebih mudah ?

Setiap Syarikat Samada Sdn Bhd, Berhad atau Yayasan Diwajibkan Melantik Sekurang-kurangnya Seorang Setiausaha Syarikat……

Khidmat Kerja Atas Permintaan Ialah Sejenis Perkhidmatan Yang Diperlukan Oleh Sesebuah Syarikat Dari Semasa ke Semasa……

Untuk Membolehkan Laporan Akaun Syarikat Diaudit, Ianya Perlulah Terlebih Dahulu Disediakan Oleh Akauntan Yang Bertauliah……

 

Setiap Laporan Akaun Syarikat Wajib Diaudit Setiap Tahun Oleh Juruaudit Bertauliah dan Dibentang di Dalam MAT Syarikat……

Syarikat Sendirian Berhad, Berhad dan Yayasan Diwajibkan Untuk Mengadakan Mesyuarat Agung dan Menyerahsimpan Laporan Tahunan ke SSM……