Polisi Pembatalan & Pemulangan

Ikrar Dasar Privasi

Matlamat www.companysec Secretary.my adalah untuk sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik dan berkualiti. Oleh itu, kami di MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd (MSIB Corp) mengumpulkan maklumat peribadi (dalam borang pendaftaran atau e-mel pertanyaan) untuk membolehkan kami mengenali anda dengan lebih baik. Dengan maklumat ini, MSIB Corp dapat memahami anda dengan sekaligus memberikan pengalaman perkhidmatan profesional terbaik dan sesuai untuk anda di laman web kami. Maklumat peribadi tersebut disimpan hanya untuk tujuan pemasaran dalaman dan perakaunan sahaja.

Persetujuan Anda terhadap Polisi Kami

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat oleh pihak kami. Maklumat yang kami kumpulkan adalah untuk tujuan menyelesaikan transaksi jualan dan menjalankan program penghargaan pelanggan dalaman kami, serta akan menjadi kerahsiaan yang paling ketat. Sekiranya MSIB Corp mengubah mana-mana dasar privasi, MSIB Corp akan menyiarkan perubahan tersebut di halaman ini sehingga anda selalu mengetahui maklumat apa yang dikumpulkan MSIB Corp dan bagaimana MSIB Corp menggunakannya.

Dasar Pembatalan

Anda boleh memutuskan untuk membatalkan atau menghentikan perkhidmatan yang telah dipersetujui sebelum ini, pada bila-bila masa dengan memberikan surat bertulis yang menyatakan alasannya melalui notis bertulis minimum 24 jam melalui e-mel kepada ask@companysecretary.my

Polisi Pemulangan

Sebarang pembayaran yang dibuat tidak akan dikembalikan semula. Permohonan pembayaran balik atau pemulangan semula wang yang telah dibayar tidak akan dilayan tanpa mengira alasan yang diberikan untuk penamatan atau pembatalan tersebut.