Terma dan Syarat

Selamat datang ke MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd untuk kedai atas talian. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna www.companysecretary.my. Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda berada di www.companysecretary.my

Umum

Kandungan terma dan syarat ini boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa www.companysecretary.my mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, www.companysecretary.my akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

Kandungan Laman & Hak Cipta

Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain “Kandungan Tapak” adalah hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd.

Komen dan Maklum Balas

Semua komen dan maklum balas kepada MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd akan kekal ask@companysecretary.my. Pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada ulasan yang dikemukakan kepada www.companysecretary.my akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau proprietari yang lain.

Tambahan pula, pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kesat atau lucah yang dihantar ke tapak. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab untuk sebarang kandungan ulasan yang dibuat.

Informasi Produk

Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna.

Surat Berita

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa www.companysecretary.my boleh menghantar surat berita mengenai berita/produk/promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

Ganti Rugi

Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan www.companysecretary.my tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Tapak ini.

Pautan ke Tapak Lain

Sebarang pautan akses ke tapak pihak ketiga adalah di www.companysecretary.my anda sendiri tidak akan berkaitan atau melibatkan mana-mana tapak web tersebut jika kandungan/produk pengguna rosak atau kehilangan mempunyai sebarang kaitan dengan tapak pihak ketiga.

Ketidaktepatan Maklumat

Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat di www.companysecretary.my yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan.

Penamatan

Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa melainkan dan sehingga ditamatkan sama ada oleh pelanggan atau www.companysecretary.my. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, www.companysecretary.my juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa sebarang notis awal dan akan menafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.

Polisi Pengeposan dan Penghantaran

Untuk item dalam stok: 5-10 hari bekerja untuk penghantaran biasa. Untuk item yang kehabisan stok: Sila e-mel atau hubungi kami untuk mendapatkan bantuan.

Pembayaran

Semua Barangan yang dibeli adalah tertakluk kepada bayaran sekali atau berulang. Pembayaran boleh dibuat melalui pelbagai kaedah pembayaran yang kami sediakan, seperti Visa, MasterCard atau kaedah pembayaran dalam talian.

Kad pembayaran (kad kredit atau kad debit) tertakluk pada semakan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad Anda. Jika kami tidak menerima kebenaran yang diperlukan, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau ketidakserahan Pesanan Anda.